วิดีโอ

ผ้าเป่าหลากสี

การแปรรูปสปินเนอร์เป่าละลาย

การแปรรูปสปินเนอร์เป่าละลาย 2

สายการผลิตผ้าไม่ทอ 2

การแปรรูปสปินเนอร์เป่าละลาย 3

สายการผลิตผ้าไม่ทอ 4

บด

การประมวลผลสปินเนอร์สปันบอนด์

สายการผลิตผ้าไม่ทอ