สแปนเด็กซ์สปินเนอร์

  • spandex spinneret

    สแปนเด็กซ์สปินเนอร์

    สแปนเด็กซ์เป็นเส้นใยเคมีชนิดหนึ่งสำหรับผ้าทอแบบดั้งเดิมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องแต่งกายข้อกำหนดด้านคุณภาพของผ้าสปินเนอร์จะสูงกว่าที่ใช้สำหรับผ้าไม่ทอผ้าสแปนเด็กซ์สปินเนอร์ที่เราผลิตได้รับการตอบรับที่ดีจาก ตลาดและถูกขายไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้